Biomuoviopas

Biomuovioppaassa kerrotaan tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä selvennetään biomuoveihin liittyvää termistöä. Oppaan on koostanut Muovipoli Oy:n New Plastics Center NPC ja se julkaistiin yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa. Lataa opas

Lisäksi on saatavilla lyhyt yhteenveto ”Mitä tarkoittaa biomuovi”.