Biomateriaalitietoa

Biomuoviopas

Biomuovioppaassa kerrotaan tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä selvennetään biomuoveihin liittyvää termistöä. Oppaan on koostanut Muovipoli Oy:n New Plastics Center NPC ja se julkaistiin yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa.

Lue lisää

Mistä rahoitusta bioinnovaatioille?

MuoviPlast 9/2020

Muovien bio- ja kiertotalousinnovaatioille on saatavilla tukea useista eri lähteistä. Päärahoituskanavat yrityksille ovat Business Finlandin ja EU:n rahoitus eri muodoissaan. Myös ministeriöiltä ja ELY-keskuksilta on saatavissa avustusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä kokeilu- ja pilotointihankkeisiin. Tässä jutussa keskitytään avustusmuotoiseen rahoitukseen. Oma lukunsa ovat oman pääoman ehtoiset rahoittajat ja lainoittajat, kuten pääomasijoittajat, bisnesenkelit, pankit ja Finnvera.

Lue lisää

Kierrätys biomuovien näkökulmasta

Muoviplast 3/2020

Muovien kierrätys on viime vuosina ollut tiiviisti esillä niin mediassa kuin alan ammattilaistenkin keskuudessa. Muovien kierrätysvelvoitteet ja –tavoitteet ovat lähivuosina kasvamassa merkittävästi, mutta keskusteluissa on harvemmin puhuttu, miten biomuoveja tulisi kierrättää. 

Lue lisää

Biopohjaiset ja biohajoavat muovit

Muoviplast 1/2020

Palstan edellisessä osassa tutustuimme termeihin biomuovi, biohajoava, biopohjainen ja kompostoituva. Tässä osassa tutustutaan hieman tarkemmin, minkälaisia muoveja näiden termien alta löytyy.

Lue lisää

Mikä ihmeen biohajoava, kompostoituva ja biopohjainen muovi?

Muoviplast 6/2019

Biomuoveihin liittyy paljon erilaisia termejä, joita käytetään etenkin mediassa toisinaan hyvinkin vallattomasti. On muun muassa biomuovia, biopohjaista muovia, biohajoavaa ja kompostoituvaa. Termien käytön vallattomuus johtuu osittain epäselvyyksistä termeissä sekä varsinaisten virallisten määritelmien puutteesta.

Lue lisää