Biomateriaalitietoa

Kierrätys biomuovien näkökulmasta

Muoviplast 3/2020

Muovien kierrätys on viime vuosina ollut tiiviisti esillä niin mediassa kuin alan ammattilaistenkin keskuudessa. Muovien kierrätysvelvoitteet ja –tavoitteet ovat lähivuosina kasvamassa merkittävästi, mutta keskusteluissa on harvemmin puhuttu, miten biomuoveja tulisi kierrättää. 

Lue lisää

Biopohjaiset ja biohajoavat muovit

Muoviplast 1/2020

Palstan edellisessä osassa tutustuimme termeihin biomuovi, biohajoava, biopohjainen ja kompostoituva. Tässä osassa tutustutaan hieman tarkemmin, minkälaisia muoveja näiden termien alta löytyy.

Lue lisää

Mikä ihmeen biohajoava, kompostoituva ja biopohjainen muovi?

Muoviplast 6/2019

Biomuoveihin liittyy paljon erilaisia termejä, joita käytetään etenkin mediassa toisinaan hyvinkin vallattomasti. On muun muassa biomuovia, biopohjaista muovia, biohajoavaa ja kompostoituvaa. Termien käytön vallattomuus johtuu osittain epäselvyyksistä termeissä sekä varsinaisten virallisten määritelmien puutteesta.

Lue lisää