Yrityksemme laatupolitiikka

Muovipoli Oy kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa kilpailukykyistä muoviteollisuutta kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Toimintamme tukeutuu puolueettomuuteen, asiakkaan yksilölliseen ja luottamukselliseen palveluun sekä laajaan yhteistyöverkkoon ja yli 20:een merkittävään omistajatahoon.

Muovipoli Oy:n lähtökohtana on täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset laadullisesti ja oikea-aikaisesti.  Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Muovipolin johtamisjärjestelmä on ISO 9001:2015 -sertifioitu. Sertifikaatin soveltamisalana on muovien ja muovituotteiden tuotekehitys, testaus ja tutkimuspalvelut. Sertifikaatin on myöntänyt Bureau Veritas Certification.

Linkki: ISO 9001:2015 -sertifikaatti


Suomen Vahvimmat