Tapahtumat ja seminaarit

New Plastics Center NPC-seminaari PlastExpo Nordic 2024-messuilla

Muovipoli kutsuu kaikkia biomuoveista ja uusiutuvista materiaaleista kiinnostuneita New Plastics Center NPC-seminaariin PlastExpo Nordic-messujen avajaispäivänä 13.3.2024.

Perinteisille muoveille on tulossa suuri joukko uusia muovivaihtoehtoja. Suuntana on irrottautua vähitellen fossiilisista raaka-ainevirroista ja tuottaa muovit uusiutuvista syöteaineista. Suomessa on paljon kansainvälistä alan tutkimus-, materiaali- ja yritysosaamista, mikä tarjoaa hyvän pohjan uusille markkinalähtöisille innovaatioille. New Plastics Center NPC pyrkii luomaan edellytykset biopohjaisten materiaalien laajamittaiselle käyttöönotolle suomalaisissa yrityksissä sekä ratkaisujen tuontiin niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille.

Seminaari toteutetaan osana PlastLIFE-hanketta, joka on laaja kansallinen yhteistyöhanke muovien kestävän kiertotalouden saavuttamiseksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Hanke edistää vuosina 2022–2029 Suomen Muovitiekartan tavoitteita, esimerkiksi muovien kierrättämisessä ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamisessa.

Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoisia yritysesimerkkejä sekä asiantuntijoiden uusimmat kuulumiset!

Maatalousmuovien teemapäivä

Maatalousmuovien teemapäivä järjestettiin 6.10.2023 Lahdessa LAB-ammattikorkeakoululla. Tilaisuudessa kuultiin maatalousmuovien uuden kierrätysyhteisön toiminnasta, maatalous- ja puutarhatalouden muovien kierrätyksestä, tutustuttiin muovien prosessointiin LAB:n Kiertotalouslaboratoriossa ja etsittiin uusia ratkaisuja työpajassa aiheeseen liittyen. Tapahtuma järjestettiin PlastLIFE-hankkeen toimesta ja järjestävinä osapuolina toimivat Turun yliopisto, Aalto yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Muovipoli Oy.

New Plastics Center NPC-seminaari PlastExpo Nordic 2022-messuilla

Seminaarissa 18.5.2022 tuotiin esille muovialan vihreää siirtymää sekä uusia bio- ja kierrätysratkaisuja niin isojen kuin pienten yritysten näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin mm. Borealis Polymers Oy:n SPIRIT-ohjelmasta.

Plastics in carbon-neutral and biocircular economy

Projektin seminaari ”Plastics in carbon-neutral and biocircular economy” järjestettiin 16.12.2020 Lahdessa.

Biomuovit pakkauksissa

11.3.2020 PlastExpo 2020-messuilla Helsingin messukeskuksessa järjestettiin ”Biomuovit pakkauksissa” -aiheinen seminaari osana messujen virallista ohjelmaa.

NPC tutkimusseminaari

10.12.2019 järjestettiin NPC tutkimusseminaari Lahdessa Lahden ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli esitellä suomalaista bio- ja kierrätysmateriaaleihin liittyvää tutkimusosaamista. Esityksen pitivät VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Lahden ammattikorkeakoulu, Muoviyhdistys ry sekä LCA Consulting Oy puheenjohtajan ollessa Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä. Paikalla oli 75 tutkimuslaitosten sekä yritysten edustajaa.

NPC:n avausseminaari

5.3.2019 pidettiin NPC:n avausseminaari ja workshop Lahdessa. Puheenvuorot kuultiin Neste Oyj:ltä, Orthex Oy:stä, Woodio Oy:stä sekä Business Finlandista. Workshopissa biomuovien ja -materiaalien pullonkauloiksi nostettiin erityisesti hinta, saatavuus ja kierrätys sekä terminologian ja määritelmien sekavuus. Ajureina taas mainittiin erityisesti kysynnän kasvu niin b2c- kuin b2b-markkinoilla, EU-regulaatio sekä standardointi. Näihin teemoihin pyritään NPC:n toiminnassa erityisesti paneutumaan.

Katso ohjelma

Biokomposiittien teemaseminaari

26.9.2019 NPC järjesti yhdessä Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston kanssa biokomposiittiaiheisen teemapäivän Alihankintamessujen yhteydessä Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. Seminaari keräsi osallistujia niin yrityksistä kuin tutkimuslaitoksista. Esiintyjät olivat Muovipoli Oy:stä/NPC:stä, Stora Ensolta, Woodiolta, Tampereen yliopistolta, Aqvacompilta, UPM:ltä sekä Arctic Biomaterialsilta.