Materiaalikatselmus

Materiaalitehokkuudella parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Materiaalikatselmus kartoittaa systemaattisesti

  • riittävällä tarkkuudella kohteen materiaalitaseen
  • materiaalivirtoihin liittyvät suorat ja välilliset kustannukset
  • materiaalien käytön tehostamiseksi konkreettiset toimenpide-ehdotukset, joiden kannattavuus ja toteutusmahdollisuudet on arvioitu.

Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti: Arvioimme toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaalin ja mahdolliset investointitarpeet sekä teemme ehdotukset jatkotoimista.

Ensimmäisten Suomessa tehtyjen materiaalikatselmusten tulokset ovat olleet lupaavia. Viidessä keskisuuressa teollisuusyrityksessä tehdyssä materiaalikatselmuksessa laskennallinen säästöpotentiaali oli 0,3–1 miljoonaa euroa/vuosi, josta ensimmäisen vuoden aikana toteutuu arviolta 20–50 %. Materiaalien säästöpotentiaaliksi on arvioitu jopa 30 %.

Lisätietoja osoitteessa: www.motiva.fi/julkaisut/materiaalitehokkuus

Tuettu materiaalikatselmus

  • Katselmuksen teko kestää noin 4-6 kuukautta, josta konsultin osuus on noin 2-3 htkk.
  • Toteutustapaan ja työmäärään vaikuttavat mm. katselmoitava kokonaisuus ja rajaukset sekä katselmoijalla käytettävissä olevat lähtötiedot.
  • Muovipoli on Motivan hyväksymä materiaalikatselmuspalveluja tarjoava yritys ja konsultti: Materiaalikatselmukseen voi saada hankeavustusta jopa 40 %. Sitä haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Ota yhteyttä!

Sauli Eerola

Sauli Eerola

Toimitusjohtaja

+358 50 587 6161

sauli.eerola(at)muovipoli.fi