Jätti

Päijät-Häme on edelläkävijä jätehuollossa ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisessä. Jätti-hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Suomessa alihyödynnettyjen yhdyskuntajätevirtojen (muovi, huonekalu ja tekstiili) hyödyntämis- ja liiketoimintamahdollisuuksia ja näihin liittyviä arvoketjuja sekä pilotoida korkean jalostusarvon tuotteita. Hankkeen tavoitteena on analysoida tarkemmin merkittävien jätevirtojen vaihtoehtoja niin liiketoiminta- kuin teknologisissa ratkaisuissa, huomioiden eri hyödyntäjien ja sidosryhmien tarpeet. Tavoitteena on ymmärtää myös jätteen lajittelulaitoksen uusia käyttötapoja ja investointitarpeita sekä pilotoida liiketoiminnan kannalta potentiaalisia vaihtoehtoja korkeamman jalostusarvon tuotteiden aikaan saamiseksi. Jätti-hanke palvelee myös lahden materiaalikiertojen keskuksen perustamista kartoittamalla mahdollisuuksia huonekalukierrätyksen, muovin ja tekstiilin osalta.

Hankkeessa on kolme tavoitetta:

  1. Suomessa alihyödynnettyjen jätevirtojen (muovi, huonekalu ja tekstiili) Päijät-Hämeen alueellinen hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen
  2. Liiketoiminnan kehittäminen ja testaaminen: korkean jalostusarvon hyödyntäminen
  3. Oppien jakaminen

Rahoitusviranomainen
Uudenmaan liitto

Rahoitusohjelma
EU:n kestävä kaupunkikehittäminen 2021- 2027 – Lahden ekosysteemisopimus (EAKR)

Toteutusaikataulu
1.11.2022 – 31.12.2024

Hankkeessa mukana
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, LAB-ammattikorkeakoulu Oy ja Muovipoli Oy