Kaikki muovi kiertää

Olemme mukana vuodenvaihteessa käynnistyneessä Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa yhdessä Espoon kaupungin, VTT:n, HSY:n, Metropolia-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierto Oy:n sekä Muoviyhdistys ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävän kehityksen mukaista talouskasvua ja yritystoimintaa edistämällä muovien kiertoa ja uusiomuovin markkinoita. Yhteistyössä pyrimme löytämään uusia kierrätysmuovin käsittelytapoja ja käyttökohteita sekä parantamaan kierrätysmuovin kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 

Muovipolin roolina muovialan kehityskeskuksena on osallistua hankkeessa uuden materiaalitiedon tuottamiseen ja jakamiseen kierrätysmuoveista sekä niiden mahdollisista tuotesovelluksista, osallistua Päijät-Hämeen osalta paikallisen muovin kierron analysointiin ja kehittämiseen sekä osallistua yhdessä muiden toteuttajien kanssa muovin tulevaisuuskartan määrittämiseen. Haastavien muovijakeiden osalta pääpaino on osallistua rakentamisen purkujätteiden haasteiden ratkomiseen, erityisesti Muovipolin Ympäristöministeriön rahoittaman Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilointi (RAMPO)-hankkeen kokemuksia hyödyntäen. Roolina on myös luoda rajapintaa ja kontaktia koko muovialan verkostoon Suomessa, mutta erityisesti alan ja alueen yrityksiin sekä pk-yrityksiin Päijät-Hämeessä.

Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa tehdään sekä käytännön pilotointeja että tutkimusta tietopohjan parantamiseksi. Piloteissa etsimme ja kokeilemme uusia käytännön ratkaisuja ja konsepteja muovin kiertoon etenkin sellaisten muovijakeiden kohdalla, jotka eivät vielä tyypillisesti päädy uudelle kierrokselle. Syvennymme esimerkiksi rakennusmuovien käyttöön, testaamme muovia syöviä sienilajeja ja kokeilemme lisätä pantillisia muoviastioita. Laboratorioanalyyseillä taas lisätään tietoa eri muovijätejakeiden ja niistä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista sekä käsittely- ja käyttömahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa selvitetään kaupungin hankintojen mahdollisuutta edistää muovien kiertoa ja luodaan muovin kierron tulevaisuuskartta vuoteen 2050 asti. 

 Haluamme tuottaa ratkaisuja oikeisiin haasteisiin vuorovaikutuksessa oikeiden toimijoiden kanssa. Toteutamme hankkeen puitteissa erilaisia haastatteluja, työpajoja ja seminaareja, joihin toivomme sidosryhmien kannanottoja. Tutustu hankkeeseen ja sen ajankohtaisiin kuulumisiin täällä (https://www.espoo.fi/fi/kaikkimuovikiertaa)