Toiminta

Verkostoitumisen edistäminen

Tärkeä osa toimintaa ovat projektissa järjestetyt verkostoitumistapahtumat, jotka ovat koonneet yhteen bio- ja kiertotalousalan toimijoita yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Tapahtumista lisätietoa täällä.

Seminaarien lisäksi on verkostoiduttu alan keskeisten toimijoiden ja muiden Muovitiekartan toteuttajien ja projektien kanssa.

Projektit ja hankkeet

Toiminnassa on erityisesti keskitetty muoviteollisuuden tutkimus- ja tk-projektien aktivointiin ja käynnistämiseen. Muovipoli on avustanut projekti-ideoiden hiomisessa ja niiden eteenpäin viemisessä sekä auttanut löytämään hankkeille oikeat toteuttajat.

Projekti-ideat ovat olleet markkina- ja yrityslähtöisiä tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä, tavoitteena kansainväliset markkinat. Osarahoitusta yritykset ovat niihin usein hakeneet Business Finlandilta.

NPC:n toimintaa jatketaan myös osana PlastLIFE-hanketta. Lisätietoa PlastLIFE-hankkeesta täällä.

Biomateriaalitiedon kerääminen

Kolmas keskeinen NPC:n tehtävä on kerätä ja koostaa tietoa uusista biomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista, alan yrityksistä sekä tutkimusosaamisesta.

Muovipoli on kerännyt tietoa bio- ja kierrätysmuovien markkinoista, markkinoilla olevista raaka-aineista niin Suomesta kuin Euroopassa, alan uusista innovaatioista ja start-up yrityksistä sekä tutkimuslaitosten infrasta ja osaamisesta. Tietoa on myös välitetty eteenpäin yrityksiin. Lue biomateriaaleista lisää täältä.

Muoviteollisuus ry:n kanssa on tehty biomuoviopas yritysten käyttöön. Biomuovioppaan löydät täältä.