Toiminta

Verkostoitumisen edistäminen

Tärkeä osa toimintaa ovat projektissa järjestetyt verkostoitumistapahtumat, jotka ovat koonneet yhteen bio- ja kiertotalousalan toimijoita yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Tapahtumista lisätietoa täällä.

Projektin päätöseminaari ”Plastics in carbon-neutral and biocircular economy” järjestetään 16.12.2020 Lahdessa.

Seminaarien lisäksi on verkostoiduttu alan keskeisten toimijoiden ja muiden Muovitiekartan toteuttajien ja projektien kanssa.

Projektit ja hankkeet

Toiminnassa on erityisesti keskitetty muoviteollisuuden tutkimus- ja tk-projektien aktivointiin ja käynnistämiseen. Muovipoli on avustanut projekti-ideoiden hiomisessa sekä projektoinnissa, ja auttanut löytämään hankkeille oikeat toteuttajat.

Projekti-ideat ovat olleet markkina- ja yrityslähtöisiä tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä, tavoitteena kansainväliset markkinat. Osarahoitusta yritykset ovat niihin usein hakeneet Business Finlandilta, esimerkiksi osana Bio and Circular Finland -ohjelmaa.

Biomateriaalitiedon kerääminen

Kolmas keskeinen NPC:n tehtävä on kerätä ja koostaa tietoa uusista biomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista, alan yrityksistä sekä tutkimusosaamisesta.

Muovipoli on kerännyt tietoa bio- ja kierrätysmuovien markkinoista, markkinoilla olevista raaka-aineista niin Suomesta kuin Euroopassa, alan uusista innovaatioista ja start-up yrityksistä sekä tutkimuslaitosten infrasta ja osaamisesta. Tietoa on myös välitetty eteenpäin yrityksiin. Lue biomateriaaleista lisää täältä.

Muoviteollisuus ry:n kanssa on sovittu biomuovioppaan tekemisestä yritysten käyttöön. Sisällön tuottaminen on paraikaa käynnissä. Opas on tarkoitus julkaista syksyllä 2020.