Tutkimus- ja kehityspalvelut

Tutkimus- ja kehityspalvelumme auttavat muovituotteiden tai raaka-aineiden kehitysprojekteissa. Etsimme sopivat tekijät ja autamme tarvittaessa ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa.

Useimmat projekteistamme ovat suoria teollisuuden alihankintaprojekteja. Projekteja on ollut mm. liittyen sivuvirtojen hyödyntämiseen ja muovien kierrätykseen, biopohjaisten raaka-aineiden käyttöön sekä komposiittituotteisiin. Teemme yhteistyötä myös muovien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa teollisuutta edistävien yhteishankkeiden kautta.

Teemme myös Motivan mallin mukaisia materiaalikatselmuksia muoviteollisuusyrityksille. Materiaalikatselmusten avulla yritys voi parantaa materiaalitehokkuuttaan ja säästää kustannuksia. Lisäksi Muovipolilta on saatavissa apua yritysten toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseen.

Ideasta eteenpäin!

Toimintakonseptimme on usein seuraava:

  1. Yrityksen idea uudesta tuotteesta, tuoteparannuksesta tai valmistusprosessin kehittämisestä
  2. Idean jatkokehitys ja tarkempi määrittely (yritys yhdessä Muovipolin asiantuntijoiden kanssa)
  3. Projektointi (Muovipoli yhdessä yrityksen kanssa)
  4. Ulkopuolisen rahoitusinstrumentin etsiminen, esim. Business Finland (Muovipoli)
  5. Projektisuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatiminen liitteineen (Muovipoli)
  6. Projektihenkilöstön ja muiden tarvittavien resurssien sekä yhteistyökumppaneiden etsiminen (Muovipoli ja yritys)
  7. Projektin käynnistys, toteutus, seuranta ja raportointi

Ota yhteyttä!

Sauli Eerola

Sauli Eerola

Toimitusjohtaja

+358 50 587 6161

sauli.eerola(at)muovipoli.fi