New Plastics Center NPC vastaa muovihaasteisiin

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa käynnisti keväällä 2019 yrityslähtöisen muovien osaamisverkoston, New Plastics Center NPC:n. Se keskittyy biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämiseen Suomessa sekä uusien materiaalien kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavan yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseen.

Euroopan unioni julkaisi tammikuussa 2018 kunnianhimoisen muovistrategiansa. Strategiassa linjattiin muovituotteita kehitettäviksi Euroopassa uusiutuvaan ja kierrätettävään suuntaan. Samaan pyrkivät EU:ssa loppusuoralla oleva kiertotalouspaketti ja niin kutsuttu single use plastics -direktiivi.

Suomessa lokakuussa 2018 julkistetussa kansallisessa muovitiekartassa esitettiin, että maahan luodaan ”New Plastics” -verkosto edistämään biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa sekä käynnistetään kansallinen ohjelma, jolla kohdennetaan rahoitusta uusille liiketoimintamalleille ja uusien materiaalien käyttöönotolle.

Suomen muoviala vastasi aloitteisiin ja haasteisiin, ja ryhtyi välittömästi kokoamaan verkostoa, jonka avausseminaari ja workshop järjestettiin 5.3.2019 Lahdessa. Toiminta keskittyy kolmeen päätehtävään:

  1. Biomateriaalitiedon lisääminen, koonti ja vahvistaminen
  2. Verkostoitumisen edistäminen (seminaarit, workshopit)
  3. Markkinalähtöisten, erityisesti yritysten tutkimus- ja t&k-hankkeiden käynnistyksen tukeminen

Muovipoli Oy perustettiin kehittämään muovialaa vuonna 1998. Sen omistajia ovat muun muassa neljä yliopistoa, teollisuus, kaupungit sekä kehitys- ja koulutusorganisaatiot.

Kokoamalla eri tahot yhteen saadaan paras yhteispanostus yrityslähtöisiin muovikehityshankkeisiin. Muovipoli ja Muoviteollisuus ry kutsuvat kaikkia kiinnostuneita yrityksiä, yliopistoja ja muita tahoja mukaan toimintaan.

Lisätietoja

Muovipoli Oy, toimitusjohtaja Sauli Eerola, sauli.eerola@muovipoli.fi, +358 50 587 6161 ja projektipäällikkö Jenni Syvänne, jenni.syvanne@muovipoli.fi, +358 50 374 9906
Muoviteollisuus ry, toimitusjohtaja Vesa Kärhä, vesa.karha@plastics.fi, +358 40 559 7557