PlastLIFE käynnistyi – Muovipoli auttaa yrityksiä bio- ja kierrätysmuovi-innovaatioissa

PlastLIFE on laaja kansallinen yhteistyöhanke muovien kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen hanke käynnistyi joulukuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka. Se kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja on kokonaisbudjetiltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Syken vetämä monipuolinen toimijajoukko kehittää yhdessä keinoja

 • muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen, roskaantumisen ja turhan kulutuksen vähentämiseksi,
 • muovijätteen kierrätyksen tehostamiseksi,
 • fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi ja kierrätysmuovien hyödyntämiseksi sekä
 • muovijätteen sisältämien haitallisten aineiden analytiikan ja riskinarvioinnin kehittämiseksi.

PlastLIFE-hankkeessa Muovipoli jatkaa New Plastics Center NPC-osaamisverkoston kehittämistä auttaen yrityksiä bio- ja kierrätysmuovi-innovaatioiden ja verkostoitumisen edistämisessä Muovitiekartta 2.0:n tavoitteita tukien. Osahankkeemme koostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. NPC-osaamisverkoston kehittäminen. Verkosto koostuu yrityksistä, tutkimuslaitoksista, julkisista toimijoista ja Muovitiekartan yhteistyötahoista. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen uusien markkina- ja tutkimuslähtöisten kestävien materiaali- ja tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi. Erilaisten tapahtumien ja seminaarien lisäksi työpaketissa osallistutaan innovaatiotyökalupakin sisällön määrittelyyn, mitä Aalto-yliopisto kehittää hankkeessa yritysten ja verkoston käyttöön.
   
 2. Uusien tki-prosessien aktivointi ja arvoketjun kehittäminen. Vaiheessa aktivoidaan bio- ja kierrätysmateriaalien käyttöön tähtääviä uusia innovaatioprosesseja. Tavoitteena on aktivoida eri kokoisten yritysten prosesseja ja niihin liittyviä arvoketjuja, mm. innovaatiotyökalupakkia hyödyntäen.
   
 3. Kestävien materiaalien klinikan, ”Sustainable Material Clinic”, – konseptin kehitys ja pilotointi. Palvelumalli on tarkoitettu tuottamaan ja välittämään tietoa bio- ja kierrätysmuoveista sekä -komposiiteista, niiden ominaisuuksista, prosessoinnista ja hyödyntämismahdollisuuksista erityisesti yrityksille, suunnittelijoille ja TKI-henkilöstölle. Myös Syke osallistuu mallin kehittämiseen erityisesti materiaalien riskiarviointien osalta.

Lisätietoja Sauli Eerola, 050 587 6161, etunimi.sukunimi(at)muovipoli.fi.

Lisätiedot PlastLIFE-hankkeesta https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/PlastLIFE/


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or other granting authorities. Neither the European Union nor the granting authorities can be held responsible for them