Rakentamisen muovien kierrätystä kannattaa suosia uudisrakennustyömailla

Ympäristöministeriön osarahoittama Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hanke päättyi lokakuun lopussa 2022. Kaksivuotisessa hankkeessa tutkittiin putkien, kalvojen ja eristeiden kierrätettävyyttä ja uusiokäytön tehostamista. Projektin toteuttivat Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus ry ja LCA Consulting Oy /Ettenplan yhdessä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa.

Hankkeessa selvitettiin uudisrakennustyömailla syntyvien muovisivuvirtojen kierrätyksen potentiaalia. Tutkimus kattoi muovijakeiden kartoituksen, valittujen jakeiden kierrätettävyystutkimuksen sekä vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnin. Hankkeen alussa kartoitettiin potentiaalisia muovisivuvirtoja ja kierrätyksestä kiinnostuneita yrityksiä, sekä valittiin tutkimuksessa käytettävät jakeet ja materiaalit. Kierrätettävyystutkimuksessa rakennustyömailta saadut kalvomuovit ja putket lajiteltiin, pestiin ja prosessoitiin uusiomuovigranulaateiksi. Osalle keräysmateriaaleista tehtiin muita tarkemmat materiaalikarakterisoinnit. Loppuvaiheessa kalvoista ja putkista valmistettuja uusiomuovigranulaatteja sekä EPS-eristeitä toimitettiin teollisesti testattavaksi alan yritysten tuotannossa. Tutkimustulos oli, että kaikki hankkeessa kerätyt jakeet soveltuivat uusiomuovituotteiden valmistukseen.

Hankkeen lopuksi toteutettiin vaikutus- ja toteutettavuusarviointi tutkituille jakeille elinkaariarviointimenetelmällä. Arvioinnin perusteella muovijakeiden erilliskeräystä ja kierrätystä kannattaa suosia uudisrakennustyömailla. Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan keräysmuovien kierrätys on parempi vaihtoehto kuin niiden energiahyödyntäminen.

Lisätiedot projektista ja sen tuloksista: Petri Johansson tai Jenni Syvänne (etunimi.sukunimi@muovipoli.fi).

Lisätietoa kaikista Muovimiljoona-hankkeista on löydettävissä Suomen Muovitiekartan sivuilta: https://muovitiekartta.fi/