RAMPO-hanke käynnistynyt

Muovipolilla on käynnistynyt tammikuussa ”Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi” -hanke, RAMPO. Hanke on Ympäristöministeriön osarahoittama ja siinä ovat mukana myös Muoviteollisuus ry, LAB-ammattikorkeakoulu sekä LCA Consulting Oy. Hanke kestää aina vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka.

Hanke tukee Suomen Muovitiekartan ja rakennusalalla vuoden 2020 lopulla solmitun Green Deal -sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. RAMPO-hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan yhteistyössä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa kierrätysmuovin käytön mahdollisuuksia pääosin suljetun kierron periaatteella.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä toteutetaan selvitys kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista rakentamisen muovisivuvirroista. Toisessa vaiheessa tehdään valituille materiaaleille kierrätettävyystutkimukset, joihin sisältyy materiaalien prosessoitavuuden ja hyödynnettävyyden tutkiminen, materiaalien karakterisointi sekä pilot-demonstraatiot yrityksissä. Kolmannessa vaiheessa tehdään vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnit, jotka pitävät sisällään muun muassa tutkimuksiin valittujen materiaalien/ pilot-kohteiden aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioinnin elinkaariarvioinnilla.

Jos yrityksenne on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen esimerkiksi tarjoamalla pilot-kokeisiin soveltuvia kierrätysmuovijakeita tai kierrätysmuoveille soveltuvia lopputuotteita, olethan yhteydessä Muovipoliin.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jenni Syvänne (jenni.syvanne(at)muovipoli.fi, 050 374 9906).