Plastics in Carbon-neutral and Biocircular Economy -seminaari

Muovipoli Oy, Lab-ammattikorkeakoulun Biosykli-projekti sekä Muoviyhdistys ry järjestivät yhteistyössä 16.12.2020 seminaarin ”Plastics in Carbon-neutral and Biocircular Economy”, joka toimi samalla myös Muovipoli NPC-hankkeen päätösseminaarina. Seminaari kuului myös osaksi Lahden kaupungin Europan Ympäristöpääkaupunki 2021 – ohjelmaa. Seminaarin pääpuhujana toimi Silvia Forni Euroopan komission ympäristöasioiden pääosastolta. Muut puhujat tulivat Lahden kaupungilta, Muovipoli Oy:stä, Wipak Oy:stä, Wiitta Oy:stä, Muoviyhdistykseltä, Helsingin yliopistosta, LUT yliopistosta, Nesteeltä, Arctic Biomaterials Oy:stä sekä IVL Swedish Environmental Research Institutesta. Puheenjohtajana seminaarissa toimi Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

Seminaarin kuulijakunta oli kansainvälistä ja osallistujia oli päättävistä elimistä, teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista. Päivän aikana saimme kuulla muovien mahdollisuuksista biokiertotaloudessa useista eri näkökulmista. Forni kertoi EU:n näkökulmasta, minkälaisia selvityksiä aiheen ympärillä on meneillään, ja mitä eri ohjauskeinoja valmistellaan. Seminaarissa kuultiin myös useita mielenkiintoisia yritysnäkökulmia ja konkreettisia toimenpiteitä.

Tutkimusnäkökulmaa seminaariin toivat erityisesti Helsingin yliopisto sekä LUT-yliopisto. Heidän esityksissään kerrottiin mahdollisuudesta valmistaa PHA-muoveja lietteestä sekä ”power to plastics” menetelmästä ja sen ympäristövaikutuksista LCA-laskennan näkökulmasta.

Kaiken kaikkiaan seminaari tarjosi kuulijoilleen laajan katsauksen siitä, miten muovit voivat olla apuna ilmastotavoitteiden sekä hiilineutraaliuden saavuttamisessa.