NPC Avausseminaari ja työpaja 5.3.2019 Lahdessa

Muovipoli ja Muoviteollisuus kutsuvat kaikkia biomuoveista ja uusiutuvista materiaaleista kiinnostuneita yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä muita tahoja verkottumaan ja suunnittelemaan yhteistyötä uuden liiketoiminnan luomiseksi.

Perinteisille muoveille on tulossa suuri joukko uusia muovivaihtoehtoja. Suuntana on irrottautua vähitellen fossiilisista raaka-ainevirroista ja tuottaa muovit uusiutuvista biopohjaisista syöteaineista. Suomessa on paljon kansainvälistä alan tutkimus-, materiaali- ja yritysosaamista, mikä tarjoaa hyvän pohjan uusille markkinalähtöisille innovaatioille. Tarvitaan kuitenkin uutta tietoa ja esimerkkejä ennen uusien materiaalien täyttä käyttöönottoa ja kaupallista menestystä.

Seminaarin yritysesimerkit toimivat pohjana työpajaosuudelle, jossa mietitään biomateriaalien käytön ajureita, haasteita sekä keinoja uuden liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen.

New Plastics Center NPC -toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset biopohjaisten materiaalien laajamittaiselle käyttöönotolle suomalaisissa yrityksissä sekä ratkaisujen tuontiin niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille. Siksi kootaan tietoa, osaamista, verkostoja, oikeaa tahtotilaa sekä kanavoidaan rahoitusta yrityslähtöisesti ja laajassa yhteistyössä.

Tervetuloa mukaan ideoimaan! Tilaisuuden ohjelman löydät tästä. Tilaisuuteen on paikkoja rajoitetusti.