Tule kehittämään Suomen biomuoviosaamista!

Biopohjaiset materiaalit ovat merkittävä mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle, tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Suomelle laadittu Muovitiekartta nosti keskeiseksi tavoitteeksi alan osaamisen ja yhteistyön rakentamisen.

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa on perustanut yrityslähtöisen New Plastics Center NPC -osaamisverkoston biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämiseen Suomessa.

Toiminnan saatua nyt rahoitusta, haemme toimintaa käynnistämään

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

jonka keskeisiä tehtäviä ovat:

• Verkottumistilaisuuksien ja -tapahtumien suunnittelu, järjestely ja toteutus
• Tiedon koostaminen, arviointi ja levittäminen biomuoveista sekä niiden markkinoista ja alan yritys- ja tutkimusosaamisesta
• Yhteistyö alan teollisuuden, etujärjestöjen, tutkimuslaitosten ja julkisten tahojen kanssa
• Yritysten t&k-toiminnan vahvistaminen

Odotamme hakijalta:

• Innostunutta asennetta Suomen biomuoviosaamisen kehittämiseen ja alan uudistamiseen sekä kykyä aktiiviseen ja verkottuneeseen toimintaan
• Tietoa biomuoveista ja -materiaaleista sekä niiden käytöstä ja sovelluksista
• Tutkimus- ja t&k-rahoitusinstrumenttien tuntemista (Business Finland, EU jne.) ja kokemusta niiden hyödyntämisestä

Tehtävään sopiva koulutustausta on esimerkiksi materiaalitekniikan yliopisto- tai korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen.

Työtehtävä sijoittuu Muovipoli Oy:lle Lahden Tiedepuistoon. Työsuhde voi alkaa kesäkuussa 2019 tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.12.2020 asti. Tavoitteena on kuitenkin pysyvä toiminta projektimuotoisen rahoituksen päättymisen jälkeen.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen 29.5. mennessä sauli.eerola@muovipoli.fi. Lisätietoja tehtävästä Sauli Eerola 050 587 6161.

Muovipoli Oy perustettiin kehittämään muovialaa vuonna 1998. Sen omistajia ovat muun muassa neljä yliopistoa, teollisuus, kaupungit sekä kehitys- ja koulutusorganisaatiot. Muovipoli tarjoaa muovialan t&k- ja testauspalveluja sekä auttaa asiakasyrityksiään uudistamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. www.muovipoli.fi