Materiaalit kiertoon kierrätysmateriaalikirjaston avulla

 

Kierrätysmateriaalikirjasto tarjoaa materiaalitietoa yrityksille, opiskelijoille, muotoilijoille ja muille tuotesuunnittelusta kiinnostuneille. Tuotesuunnittelu on keskeinen osa kiertotaloutta, koska se mahdollistaa tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön. Kierrätysmateriaalikirjastoon pääsee tutustumaan 9.11.2018 lähtien Lahden ammattikorkeakoulun Niemikampuksella.

Kirjasto edistää yritysten yhteistyötä kierrätysmateriaalien hyödyntämiseksi. Kirjaston materiaalien valinta painottuu Päijät-Hämeen yritysten tarpeiden mukaan. Näytteitä on sekä kaupallisesti saatavilla olevista että uusista materiaaleista. Osa näytteistä on yritysten sivuvirtamateriaaleja, joille halutaan löytää uusia käyttökohteita tai uusia hyödyntäjiä. Osa näytteistä on kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Kirjaston materiaalit ovat jaettu viiteen kategoriaan: muovit, puut, tekstiilit ja kuidut, komposiitit sekä muut. Tiedot materiaalien ominaisuuksista löytyvät digitaalisesta tietokannasta: http://materiaalikirjasto.kohtikiertotaloutta.fi/

Kierrätysmateriaalikirjaston ovat koonneet Muovipoli Oy ja LAMK, ja se on toteutettu Kiertoliike-hankkeessa Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Kiertotaloutta Lahden tiedepäivässä 13.11.2018

Kiertotaloudesta on lisää tietoa tarjolla Lahden tiedepäivässä Fellmannicampuksella 13.11.2018.  Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet-sessiossa esitellään Kiertoliike –projektin tuloksia mm. kierrätysliiketoimintaan, ravinnekiertojen tehostamiseen, digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja muovin kierrätykseen liittyen. Päivän ohjelma: https://www.lamk.fi/fi/ohjelma-lahdentiedepaiva

Kiertoliike –projekti ja siihen kuuluva kierrätysmateriaalikirjasto toteutetaan vuosina 2016-2018 Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Projektia koordinoi LAMK, kumppaneinaan LUT:n Lahden yksikkö, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Muovipoli Oy ja Lahden Työn Paikka Oy.

Lisätietoja

Sauli Eerola, toimitusjohtaja, Muovipoli Oy, puh. 0505876161, sauli.eerola@muovipoli.fi

Kati Manskinen, TKI-johtaja, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 0503018167, kati.manskinen@lamk.fi

Jenni Syvänne, projekti-insinööri, Muovipoli Oy, puh. 050 374 9906, jenni.syvanne@muovipoli.fi