Muovipoli kehittämään muovialan resurssitehokkuutta

Muovipoli Oy on käynnistänyt tammikuussa 2014 selvitystyön, jonka tavoitteena on auttaa muovialan yrityksiä parantamaan materiaali- ja energiatehokkuuttaan. Työ tehdään yhteistyössä teollisuuden, tutkimus- ja koulutuslaitosten ja palveluntarjoajien kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni (EAKR) Päijät-Hämeen liiton kautta, Lahden kaupunki ja Nastolan kunta.

Muovien käytön etuina tuotevalmistuksessa ovat tehokkaat valmistusmenetelmät sekä kevyet, kestävät ja monipuoliset tuotteet. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen yhdistetään usein tuotantoprosessien tehostamiseen tai kierrätykseen. Keinot voivat kuitenkin liittyä myös tuotteen ominaisuuksiin, kuten kestoon, käytettävyyteen tai modulaarisuuteen, vaikuttaen tuotteiden käyttövaiheessa tai sen elinkaaren päässä.

Muovipoli on ollut myös aiemmin toteuttamassa erilaisia yritysten materiaalitehokkutta parantavia kehitysprojekteja niin Lahden seudun yritysten kanssa kuin muuallakin Suomessa sekä ollut mukana myös kansallisissa ja kansainvälisissa kierrätyshankkeissa. Nyt kyseessä oleva muovialan resurssitehokuutta tukevat palvelut -hanke (A32352) toteutetaan vuoden 2014 aikana.