Uutta liiketoimintaa muovialalle

Muovipoli Oy suunnittelee yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto Yliopiston Pienyrityskeskuksen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden (PJ Advisory ja Aqua Plastica) kanssa hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on kannustaa muovialan yrityksiä käynnistämään kehittämishankkeita ja luomaan uutta liiketoimintaa. Yrityshanke voi liittyä esim.

  • uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen
  • uusiin liiketoimintamalleihin
  • uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
  • pilotointiin

Yrityshankkeiden rinnalle valmistellaan tutkimushankekokonaisuus, joka tuottaa yrityksille soveltuvaa tutkimusta. Teetimme yhteistyössä Muoviyhdistys ry:n kanssa valmistelua koskevan internet-kyselyn joka lähetettiin noin 200 yritykselle. Kyselyn perusteella saimme hyvän kuvan niistä aihealueista, jolta yritykset uskovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytyvän.

Tekes on kiinnostunut aiheesta ja pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla edistetään yritysten muuntautumis- ja diversifiointipyrkimyksiä. Tekes on myös ilmaissut olevansa valmis rahoittamaan valmistelutyön tuloksena käynnistyviä yritys- ja tutkimushankkeita.

Jos yrityksenne on kiinnostunut kehittämään liiketoimintaansa, tulemme mielellämme esittelemään suunnitelmaa ja kuulemaan yrityksenne tarpeista.

Ota yhteys: Muovipoli Oy, Sauli Eerola tai Pj Advisory, Pentti Jäntti (0400 405 769, pentti.jantti(at)kolumbus.fi)