Muovipoli mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa kierrätyshankkeessa

Muovipoli Oy on mukana keväällä 2013 käynnistyneessä Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Projekti toteutetaan yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on vähintään kaksivuotinen ja sen päätavoitteena on muovien kierrätyksen edistäminen kokeellisen uuden tutkimustiedon avulla. Ympäristöministeriön kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävien kehittämis- ja kokeiluhankkeiden hakuun tuli 74 hakemusta, joista 13 valittiin rahoitettavaksi. Muovien kierrätystä tutkivista hankkeista kaksi valittiin rahoitettavien joukkoon.

Päijät-Hämeen liitto myönsi Muovipolille rahoituksen projektille ”Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut”. Projekti toteutetaan v. 2014. Hankkeen päätavoitteena on kehittää palveluja parantamaan muoveja käyttävän teollisuuden materiaalitehokkuutta. Palvelut voivat liittyä tuotantoprosessin kehittämiseen ja materiaalien kierrätykseen, mutta yhtä hyvin myös tuotteen keston tai käytettävyyden parantamiseen. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Nastolan kunta ja Lahden kaupunki.