Selvitys muovialan resurssitehokkuudesta valmistunut

Muovialan yritysten käyttöön tarkoitettu raportti ”Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut” on valmistunut. Raportti on tarkoitettu yrityksille apuvälineeksi resurssitehokkuuden kehittämisessä. Selvitys on ladattavissa tästä linkistä.

Muoviteollisuuden näkemysten ja tarpeiden huomioimiseksi raporttia varten haastateltiin 10 yritystä, joista suurin osa oli ekstruusioteknologiaa käyttäviä yrityksiä. Mukana oli myös muutama ruiskuvaluyritys. Yritysten kanssa käytiin läpi heidän toimintojensa kannalta keskeisiä asioita, jotka otettiin selvityksessä huomioon. Muovipoli Oy:n lisäksi selvityksen tekemiseen osallistuivat Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijat.

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut –hanketta (A32352) rahoittavat Euroopan unioni (EAKR) Päijät-Hämeen liiton kautta, Lahden kaupunki ja Nastolan kunta.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Sauli Eerola, 050 587 6161, sauli.eerola(at)muovipoli.fi