Muovipolin uusi DSC-laite tehostaa kierrätysmuovien tutkimusta

Muovipolin laboratorion laitekantaa on laajennettu uudella TA Instruments Discovery DSC25 -laitteella. Uusi laite mahdollistaa termiset analyysit suurella tarkkuudella ja laajalla -90–400 °C lämpötila-alueella. DSC-mittauksella voidaan tutkia polymeerien termisiä ominaisuuksia kuten lasisiirtymä- ja sulamislämpötilat, kiteisyysaste ja paljon muuta.

Discovery-tuoteperheen laitteissa on vakio-ominaisuutena moduloitu DSC-mittaus (MDSC). Moduloidulla DSC-mittauksella voidaan tunnistaa päällekkäisiä termisiä tapahtumia muovisekoitteissa, mikä on perinteisellä DSC-mittauksella vaikeaa tai mahdotonta. Lisäksi moduloidulla mittauksella voidaan tarkemmin mitata lämpökapasiteettia ja kiteisyyttä sekä paremmin erottaa heikkoja lämpökapasiteetin muutoksia.

Uusi laitehankinta tehostaa Muovipoli Oy:n tutkimusmahdollisuuksia etenkin kierrätysmuovien ja uusien muoviraaka-aineiden kohdalla.