Kierrätys- ja mikromuovien tutkimus käynnistyy Muovipolilla

Muovipoli Oy, Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu käynnistävät hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa muovien materiaalikierrätystä sekä vastata mikromuovien analytiikkaan ja tunnistamiseen liittyviin tarpeisiin.

Lahden ammattikorkeakoulu ja Muovipoli rakentavat pilot-mittakaavaisen muovien pesu- ja kierrätyslinjaston, jonka avulla edistetään erilaisten muovisivuvirtojen hyödyntämistä. Linjaston ja siltä saatavien testitulosten avulla edistetään tällä hetkellä energiahyötykäyttöön menevien likaantuneiden muovijakeiden erilliskeräystä sekä hyödyntämistä.

Muovien pesu- ja kierrätyslinjasto tulee Päijät-Hämeen alueen tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten yhteiskäyttöön ja tarjoaa testattua tietoa muovien materiaalikierrätyksen edistämiseksi. Linjastolla voidaan prosessoida erilaisia muovijakeita muovigranulaatiksi.

Mikromuovien osalta Helsingin yliopisto ja Muovipoli kehittävät hankkeen aikana menetelmiä mikromuovien erotteluun, mittaamiseen ja analysointiin esimerkiksi maaperästä tai kierrätyslannoitteista. Tuloksena saadaan uutta tieteellistä tietoa kierrätyssivuvirroissa ja maaperässä esiintyvän mikromuovin määrästä ja laadusta, mikä on edellytys mikromuoveihin liittyvien riskien arvioimiseksi.

Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut -hanke käynnistyi 1.9.2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Kiemura toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.