Ympäristöasiat vahvasti esillä Lahden muovi- ja pakkausmessuilla

Huhtikuussa Lahden Messukeskuksessa järjestettävien Muovi&Pakkaus 2017 -messujen sisällössä näkyy uusiutuvien muovien esiinmarssi alan markkinoille. Yksi tapahtuman neliosaisen seminaariohjelman osioista käsittelee kattavasti muovien roolia ympäristövaikutusten pienentämisessä. Seminaarissa kuullaan muun muassa Nesteen ja IKEAn kumppanuudesta uusiutuvan biomuovin tuotannossa. Plastics are BIO! -paneelissa keskustellaan yleisesti muovien nykyhetkestä, tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista.

Muovit tarjoavat lukuisia ratkaisuja nopeasti kasvavan väestön elämänlaadun parantamiseen ja niistä on tulossa tärkeä tekijä myös kiertotaloudessa. Muoviesineitä on tarpeen suunnitella ja tuottaa niin, että luonnonvarojen ja energian kulutus on mahdollisimman pieni ja tehokas kierrättäminen mahdollista. Neste ja IKEA ovat yhdistäneet voimansa tavoitteenaan tulla johtaviksi toimijoiksi uusiutuvissa biopohjaisissa materiaaleissa ja muoveissa. Kumppanuudessa yhdistyvät IKEAn sitoutuminen uusien fossiilisten materiaalien käytön vähentämiseen ja Nesteen osaaminen uusiutuvissa ratkaisuissa. Nesteen Tomi Nyman saapuu Muovi&Pakkaus -messujen ammattilaisseminaariin kertomaan yrityksen biomuovimarkkinoita mullistavasta ratkaisusta sekä IKEA-yhteistyön rakentumisesta.

Plastics are BIO! -paneelikeskustelussa kuullaan näkemyksiä biopohjaisten muovien nykyhetkestä, tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Ajatuksiaan ovat jakamassa alan keskeiset toimijat; Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä, Ari-Pekka Pietilä Amerplastilta, Ali Harlin VTT:ltä, Tomi Nyman Nesteeltä sekä Tomi Kangas Arctic Biomaterials Oy:stä. Keskustelua johdattaa uutistoimittaja Kirsi Alm-Siira.

Muovi&Pakkaus -messut järjestetään Lahden Messukeskuksessa 20.-21. huhtikuuta 2017. Tapahtuma kokoaa yhteen muovi- ja pakkausalan, palveluntuottajat, laitevalmistajat sekä muut alan toimijat. Pakkauspuolen mukaantulon myötä Lahden perinteiset muovi- ja kumialan erikoismessut muuttavat muotoaan ja monipuolistuvat.