Muovien kierrättäminen on ensiarvoisen tärkeää – muoveista luopuminen olisi vahingollista ihmisille ja ympäristölle

– Muovien vastuullinen käyttäminen ei tarkoita muoveista luopumista. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta ei ole mitenkään perusteltua lopettaa muovien käyttöä. Sen sijaan roskaamista on vähennettävä ja muovien kierrättämistä lisättävä, sanoo toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä. Muoveissa vastuullisuus tarkoittaa materiaalitehokkaita ratkaisuja sekä selkeään tarpeeseen ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltuja tuotteita sekä uusia ratkaisuja. Luontoon muovi tai muutkaan roskat eivät tietenkään kuulu.

Muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen ratkaisuiksi on esitetty muovien kulutuksen vähentämistä.

– Useissa elinkaarianalyyseissä on osoitettu, että oikeissa tuoteryhmissä muovit tuottavat pienimmät kokonaisympäristövaikutukset. Positiiviset vaikutukset syntyvät muun muassa raaka-aineiden ja energian säästönä sekä hävikin ja energiatarpeen pienenemisenä jakelussa ja liikenteessä, sanoo Vesa Kärhä.

Muovi ei ole roskaa

Muovi hyvin tehtyinä tuotteina on osa toimivaa arkea: Se takaa ruoan säilymisen aina maataloudesta kaupan kautta kotiin sekä varmistaa sähkön, lämmön, tiedonsiirron ja puhtaan veden. Terveydenhuollossa ja turvallisuudessa on lukuisia käyttökohteita, jotka edellyttävät ominaisuuksia, joita vain muoveilla pystytään toteuttamaan.

Kaikki materiaalit, joita käytämme tuotteiden valmistukseen ja toimet, joita päivittäin teemme, aiheuttavat ympäristövaikutuksia: kasvihuonepäästöjä, energian- ja vedenkulutusta sekä lopuksi jätettä.

– Suomalainen muoviteollisuus on erittäin huolissaan muovien aiheuttamista globaaleista ympäristöongelmista. Keskustelussa pitää muistaa, että roskaantuminen ei ole seuraus itse materiaalista ja että roskaantumisen ehkäisemiseksi on paljonkin tehtävissä. Meriin päätyy jätettä erityisesti kehittymättömien maiden puutteellisen tai olemattoman jätehuollon vuoksi. Roskaa on myös Suomen luonnossa ja siinä meillä on itse kullakin vastuumme, Kärhä muistuttaa.

Suomessa käytännössä kaikki jätemuovi on saatu hyötykäyttöön vuosien työllä. Siinä on esimerkkiä muillekin. Ihmisten toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää paljonkin muovisten ratkaisuiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi muoviset jätevesijärjestelmät ja jätteiden keruuastiat.

– Tavoitteeksi pitää asettaa se, että muovia käytetään kaikkialla vastuullisesti ja sen kierrättäminen materiaalina on tehokasta.

Kertakäyttöiselläkin muovilla on tehtäviä

Julkisessa keskustelussa on vaadittu kertakäyttöisistä muovipakkauksista luopumista. Muovipakkauksia käytetään, sillä muovilla on materiaalina useita ainutlaatuisia ominaisuuksia.

– Kertakäyttöisyydestä puhuttaessa olisi hyvä käsittää, että useissa kohteissa, kuten elintarvikkeissa ja terveydenhuollossa, tuotetta on turvallista ja sallittua käyttää vain kerran, mutta tuotteen materiaali voidaan vaikkapa kierrättää. Toisaalta betonin sisällä olevan muovisen vesijohdonkin voidaan katsoa olevan kertakäyttöinen, mutta sen käyttöikä lasketaan useissa kymmenissä vuosissa, Kärhä sanoo.

Suomessa on järjestetty kuluttajamuovipakkausten kierrätys valtakunnallisesti vuoden 2016 alusta.

– On oleellista, että muovipakkaukset suunnitellaan siten, että ne voidaan kierrättää ja että kuluttajat aktiivisesti kierrättävät pakkaukset. Näin muovit saadaan ohjattua takaisin raaka-aineeksi.

Tällä hetkellä muovipakkauksista kierrätetään Suomessa 27,5 % markkinoille saatettavasta määrästä. Kehitettävää on edelleen, vaikka EU:n asettama 22,5 % tavoite onkin jo ylitetty.

Lisätietoa faktasivuineen Muoviteollisuus ry:n sivuilta:

http://www.plastics.fi/fin/ajankohtaista/tiedotteet_ja_kannanotot/