Rakentamisen muovien kierrätystä kannattaa suosia uudisrakennustyömailla

Ympäristöministeriön osarahoittama Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hanke päättyi lokakuun lopussa 2022. Kaksivuotisessa hankkeessa tutkittiin putkien, kalvojen ja eristeiden kierrätettävyyttä ja uusiokäytön tehostamista. Projektin toteuttivat Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus…

Ympäristöministeriön osarahoittama Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hanke päättyi lokakuun lopussa 2022. Kaksivuotisessa hankkeessa tutkittiin putkien, kalvojen ja eristeiden kierrätettävyyttä ja uusiokäytön tehostamista. Projektin toteuttivat Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus ry ja LCA Consulting Oy /Ettenplan yhdessä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa.

Hankkeessa selvitettiin uudisrakennustyömailla syntyvien muovisivuvirtojen kierrätyksen potentiaalia. Tutkimus kattoi muovijakeiden kartoituksen, valittujen jakeiden kierrätettävyystutkimuksen sekä vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnin. Hankkeen alussa kartoitettiin potentiaalisia muovisivuvirtoja ja kierrätyksestä kiinnostuneita yrityksiä, sekä valittiin tutkimuksessa käytettävät jakeet ja materiaalit. Kierrätettävyystutkimuksessa rakennustyömailta saadut kalvomuovit ja putket lajiteltiin, pestiin ja prosessoitiin uusiomuovigranulaateiksi. Osalle keräysmateriaaleista tehtiin muita tarkemmat materiaalikarakterisoinnit. Loppuvaiheessa kalvoista ja putkista valmistettuja uusiomuovigranulaatteja sekä EPS-eristeitä toimitettiin teollisesti testattavaksi alan yritysten tuotannossa. Tutkimustulos oli, että kaikki hankkeessa kerätyt jakeet soveltuivat uusiomuovituotteiden valmistukseen.

Hankkeen lopuksi toteutettiin vaikutus- ja toteutettavuusarviointi tutkituille jakeille elinkaariarviointimenetelmällä. Arvioinnin perusteella muovijakeiden erilliskeräystä ja kierrätystä kannattaa suosia uudisrakennustyömailla. Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan keräysmuovien kierrätys on parempi vaihtoehto kuin niiden energiahyödyntäminen.

Lisätiedot projektista ja sen tuloksista: Petri Johansson tai Jenni Syvänne (etunimi.sukunimi@muovipoli.fi).

Haemme projekti-insinööriä teollisuuden kehitystehtäviin

Muovipoli Oy on muovialan asiantuntijayritys, joka on toiminut Lahdessa jo yli 20 vuotta. Autamme yrityksiä tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden toteuttamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa. Haemme nyt teollisuusprojekteihimme uutta kehitysvoimaa. Kyseessä ovat…

Muovipoli Oy on muovialan asiantuntijayritys, joka on toiminut Lahdessa jo yli 20 vuotta. Autamme yrityksiä tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden toteuttamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa.

Haemme nyt teollisuusprojekteihimme uutta kehitysvoimaa. Kyseessä ovat muovien ruiskuvaluun liittyvät t&k-tehtävät kehitystiimeissämme Lahdessa. Sopiva koulutustausta on esimerkiksi kone-, materiaali- tai muovitekniikan insinööri tai siksi piakkoin valmistuva. Työhön on mahdollista yhdistää lopputyön tekeminen. Muovien ja muovitekniikan tuntemus sekä kokemus muovien prosessoinnista on eduksi. Työkielinä ovat suomi ja englanti. Tehtävään kuuluu jonkin verran matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Työsuhde on vakinainen ja voi alkaa sopimuksen mukaan esim. 1.1.2023. Yhteydenotot Sauli Eerola, Muovipoli Oy, 050 587 6161, sauli.eerola(at)muovipoli.fi

Muovipoli PlastExpo-messuilla 18.-19.5.2022

Muovipoli Oy osallistuu PlastExpo Nordic-messuille Helsingin Messukeskuksessa 18.-19.5.2022. Tervetuloa osastollemme 6p28! Järjestämme messuilla myös New Plastics Center NPC-seminaarin avauspäivänä klo 9.30-11.30. Puhujina Jari Lehtinen Borealis Polymers Oy, Maiju Hietala Brightplus…

Muovipoli Oy osallistuu PlastExpo Nordic-messuille Helsingin Messukeskuksessa 18.-19.5.2022.

Tervetuloa osastollemme 6p28!

Järjestämme messuilla myös New Plastics Center NPC-seminaarin avauspäivänä klo 9.30-11.30. Puhujina Jari Lehtinen Borealis Polymers Oy, Maiju Hietala Brightplus Oy, Eetu Satosalmi Nordic Bioproducts Group ja Sauli Eerola Muovipoli Oy. Lisätietoa ja ohjelma:

https://pfsptec.messukeskus.com/

Tervetuloa!

Muovipolin uusi DSC-laite tehostaa kierrätysmuovien tutkimusta

Muovipolin laboratorion laitekantaa on laajennettu uudella TA Instruments Discovery DSC25 -laitteella. Uusi laite mahdollistaa termiset analyysit suurella tarkkuudella ja laajalla -90–400 °C lämpötila-alueella. DSC-mittauksella voidaan tutkia polymeerien termisiä ominaisuuksia kuten…

Muovipolin laboratorion laitekantaa on laajennettu uudella TA Instruments Discovery DSC25 -laitteella. Uusi laite mahdollistaa termiset analyysit suurella tarkkuudella ja laajalla -90–400 °C lämpötila-alueella. DSC-mittauksella voidaan tutkia polymeerien termisiä ominaisuuksia kuten lasisiirtymä- ja sulamislämpötilat, kiteisyysaste ja paljon muuta.

Discovery-tuoteperheen laitteissa on vakio-ominaisuutena moduloitu DSC-mittaus (MDSC). Moduloidulla DSC-mittauksella voidaan tunnistaa päällekkäisiä termisiä tapahtumia muovisekoitteissa, mikä on perinteisellä DSC-mittauksella vaikeaa tai mahdotonta. Lisäksi moduloidulla mittauksella voidaan tarkemmin mitata lämpökapasiteettia ja kiteisyyttä sekä paremmin erottaa heikkoja lämpökapasiteetin muutoksia.

Uusi laitehankinta tehostaa Muovipoli Oy:n tutkimusmahdollisuuksia etenkin kierrätysmuovien ja uusien muoviraaka-aineiden kohdalla.

RAMPO-hanke etenee

Ympäristöministeriön osarahoittamassa Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hankkeessa on edetty työvaiheeseen, jossa materiaalia saadaan tutkittavaksi rakennustyömailta. Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus ry ja LCA Consulting tekevät yhteistyötä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten…

Ympäristöministeriön osarahoittamassa Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hankkeessa on edetty työvaiheeseen, jossa materiaalia saadaan tutkittavaksi rakennustyömailta. Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus ry ja LCA Consulting tekevät yhteistyötä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa, jotta saadaan mahdollisimman kattavasti tutkittua tietoa erilaisista rakentamisen muovimateriaaleista tukemaan Green Deal -sopimuksen tavoitteita. RAMPOn yksi tärkeimmistä tavoitteista on tutkia kierrätysmuovien käytön mahdollisuutta ja kierrätetttävyyttä suljetun kierron periaatteella.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisessä työpaketissa selvitettiin kierrätykseen soveltuvia potentiaalisia rakentamisen muovisivuvirtoja. Siinä myös kartoitettiin rakentamisen muovituotteita valmistavat yritykset, joiden kanssa valittiin tutkittavat materiaalijakeet kierrätettävyyden lisäämiseksi, sisältäen mahdolliset pilot-testit. Vaiheen tulosten pohjalta aloitettiin tutkimusmateriaalien keräykset.

Toisessa työpaketissa tutkitaan kerättyjen jakeiden materiaaliominaisuuksia ja kierrätettävyyttä kestomuovien sulatyöstömenetelmillä. Materiaalin keräystä jatketaan samaan aikaan, kun jo kerätyille materiaaleille tehdään prosessointitutkimusta. Niiden toteutukseen päästäneen alkuvuodesta 2022. Materiaali puhdistetaan, pestään ja kuivataan tarvittaessa, minkä jälkeen se granuloidaan ja mahdollisesti yhdistetään neitseellisen materiaalin kanssa. Lopuksi valmistetaan esimerkiksi kalvoja sekä ruiskuvalettuja koe- ja mallimuotoon profiloituja kappaleita mekaanisia kokeita varten, joilla kierrätysmateriaalia sisältäviä tuotteita voidaan verrata referenssinä oleviin nykyisiin tuotteisiin.

Kolmannessa työpaketissa perehdytään koko prosessiin alusta loppuun ympäristön ja talouden näkökulmasta elinkaariarviointimenetelmällä. Tarkoitus on selvittää löydettyjen kierrätysvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia olemassa olevaan tilanteeseen, jolloin hyödyt saadaan konkreettisesti esille reunaehtoineen.

Projektin etenemisestä ja muuta lisätietoa saa projektipäällikkö Petri Johanssonilta (petri.johansson(at)muovipoli.fi).

Tule kehittämään muovialaa!

Muovipoli Oy perustettiin teollisuuden aloitteesta yli 20 vuotta sitten parantamaan muovialan osaamista sekä kilpailukykyä. Sinä aikana olemme auttaneet yrityksiä tuomaan markkinoille uusia innovaatioita, käynnistäneet lukemattomia tuotekehitysprojekteja, rakentaneet yhteistyöverkostoja sekä osallistuneet…

Muovipoli Oy perustettiin teollisuuden aloitteesta yli 20 vuotta sitten parantamaan muovialan osaamista sekä kilpailukykyä. Sinä aikana olemme auttaneet yrityksiä tuomaan markkinoille uusia innovaatioita, käynnistäneet lukemattomia tuotekehitysprojekteja, rakentaneet yhteistyöverkostoja sekä osallistuneet itse projektien toteuttamiseen. Meillä on laaja omistuspohja koostuen yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja muista alalle tärkeistä toimijoista.

Maailman kaivatessa kiihtyvällä tahdilla uusia vastuullisia muovituotteita ja kiertotalousratkaisuja, haemme nyt vakituiseen työsuhteeseen

KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ/MUOVIASIANTUNTIJAA

Roolinasi on auttaa yritysten ja muovialan kehitysprojektien valmistelussa sekä osallistua niiden toteutukseen. Tunnet ulkoiset rahoituskanavat, joista Business Finland ja EU-rahoitus ovat tärkeimmät. Osallistut yritystoimeksiantojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tunnet muovit ja valmistustekniikat, kiertotalous on sinulle jokapäiväinen käsite ja biomuovit tuttuja. Tehtävään sopivalla henkilöllä on

Lähetätäthän hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen 19.9. mennessä sauli.eerola(at)muovipoli.fi. Lisätiedot ja yhteydenotot 050-5876161/Eerola 8.9. klo 9.30-11 ja 10.9. klo 10-14.

RAMPO-hanke käynnistynyt

Muovipolilla on käynnistynyt tammikuussa ”Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi” -hanke, RAMPO. Hanke on Ympäristöministeriön osarahoittama ja siinä ovat mukana myös Muoviteollisuus ry, LAB-ammattikorkeakoulu sekä LCA Consulting Oy. Hanke kestää…

Muovipolilla on käynnistynyt tammikuussa ”Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi” -hanke, RAMPO. Hanke on Ympäristöministeriön osarahoittama ja siinä ovat mukana myös Muoviteollisuus ry, LAB-ammattikorkeakoulu sekä LCA Consulting Oy. Hanke kestää aina vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka.

Hanke tukee Suomen Muovitiekartan ja rakennusalalla vuoden 2020 lopulla solmitun Green Deal -sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. RAMPO-hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan yhteistyössä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa kierrätysmuovin käytön mahdollisuuksia pääosin suljetun kierron periaatteella.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä toteutetaan selvitys kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista rakentamisen muovisivuvirroista. Toisessa vaiheessa tehdään valituille materiaaleille kierrätettävyystutkimukset, joihin sisältyy materiaalien prosessoitavuuden ja hyödynnettävyyden tutkiminen, materiaalien karakterisointi sekä pilot-demonstraatiot yrityksissä. Kolmannessa vaiheessa tehdään vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnit, jotka pitävät sisällään muun muassa tutkimuksiin valittujen materiaalien/ pilot-kohteiden aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioinnin elinkaariarvioinnilla.

Jos yrityksenne on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen esimerkiksi tarjoamalla pilot-kokeisiin soveltuvia kierrätysmuovijakeita tai kierrätysmuoveille soveltuvia lopputuotteita, olethan yhteydessä Muovipoliin.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jenni Syvänne (jenni.syvanne(at)muovipoli.fi, 050 374 9906).

Plastics in Carbon-neutral and Biocircular Economy -seminaari

Muovipoli Oy, Lab-ammattikorkeakoulun Biosykli-projekti sekä Muoviyhdistys ry järjestivät yhteistyössä 16.12.2020 seminaarin ”Plastics in Carbon-neutral and Biocircular Economy”, joka toimi samalla myös Muovipoli NPC-hankkeen päätösseminaarina. Seminaari kuului myös osaksi Lahden kaupungin…

Muovipoli Oy, Lab-ammattikorkeakoulun Biosykli-projekti sekä Muoviyhdistys ry järjestivät yhteistyössä 16.12.2020 seminaarin ”Plastics in Carbon-neutral and Biocircular Economy”, joka toimi samalla myös Muovipoli NPC-hankkeen päätösseminaarina. Seminaari kuului myös osaksi Lahden kaupungin Europan Ympäristöpääkaupunki 2021 – ohjelmaa. Seminaarin pääpuhujana toimi Silvia Forni Euroopan komission ympäristöasioiden pääosastolta. Muut puhujat tulivat Lahden kaupungilta, Muovipoli Oy:stä, Wipak Oy:stä, Wiitta Oy:stä, Muoviyhdistykseltä, Helsingin yliopistosta, LUT yliopistosta, Nesteeltä, Arctic Biomaterials Oy:stä sekä IVL Swedish Environmental Research Institutesta. Puheenjohtajana seminaarissa toimi Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

Seminaarin kuulijakunta oli kansainvälistä ja osallistujia oli päättävistä elimistä, teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista. Päivän aikana saimme kuulla muovien mahdollisuuksista biokiertotaloudessa useista eri näkökulmista. Forni kertoi EU:n näkökulmasta, minkälaisia selvityksiä aiheen ympärillä on meneillään, ja mitä eri ohjauskeinoja valmistellaan. Seminaarissa kuultiin myös useita mielenkiintoisia yritysnäkökulmia ja konkreettisia toimenpiteitä.

Tutkimusnäkökulmaa seminaariin toivat erityisesti Helsingin yliopisto sekä LUT-yliopisto. Heidän esityksissään kerrottiin mahdollisuudesta valmistaa PHA-muoveja lietteestä sekä ”power to plastics” menetelmästä ja sen ympäristövaikutuksista LCA-laskennan näkökulmasta.

Kaiken kaikkiaan seminaari tarjosi kuulijoilleen laajan katsauksen siitä, miten muovit voivat olla apuna ilmastotavoitteiden sekä hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Laboratorioinsinööri asiakkaamme työtehtäviin

Etsitkö näytön paikkaa tai haluat kehittyä testaus- ja laboratoriotyön erityisosaajana? Muovipolilla avautui täysin uusi työtehtävä asiakasyrityksemme tuotetestauslaboratorioon Nastolaan. Työtehtävänäsi on suunnitella, kehittää ja toteuttaa kiinteistöputkijärjestelmien testausta tuotekehityksen näkökulmasta. Toimit laboratoriopäällikön…

Etsitkö näytön paikkaa tai haluat kehittyä testaus- ja laboratoriotyön erityisosaajana?

Muovipolilla avautui täysin uusi työtehtävä asiakasyrityksemme tuotetestauslaboratorioon Nastolaan.

Työtehtävänäsi on suunnitella, kehittää ja toteuttaa kiinteistöputkijärjestelmien testausta tuotekehityksen näkökulmasta. Toimit laboratoriopäällikön ”oikeana kätenä”.

Sopiva koulutustausta on muovi- ja materiaalitekniikan tai kone- ja tuotantotekniikan insinööri tai vastaava.

Onhan sinulla:

Työkielinä ovat suomi ja englanti. Työsuhde on vakituinen. Jatkossa on mahdollisuus siirtyä suoraan asiakasyrityksen palvelukseen. Työn aloitus sopimuksen mukaan esimerkiksi 1.9 alkaen; täytämme paikan heti sopivan tekijän löydyttyä.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen viimeistään 16.8. mennessä osoitteeseen sauli.eerola(at)muovipoli.fi. Lisätietoja 050 587 6161/Eerola.

Avoin tehtävä: Program Manager

Haemme kansainvälisesti toimivaan asiakasyritykseemme uutta tekijää! Toimit teknisen järjestelmätuotteen suunnittelusta vastaavan tiimin vetäjänä. Sinulla on vetovastuu tuotteen mekaanisesta suunnittelusta. Sopiva koulutustausta on esimerkiksi materiaali- tai muovitekniikan, LVI-tekniikan tai kone- ja…

Haemme kansainvälisesti toimivaan asiakasyritykseemme uutta tekijää!

Toimit teknisen järjestelmätuotteen suunnittelusta vastaavan tiimin vetäjänä. Sinulla on vetovastuu tuotteen mekaanisesta suunnittelusta.

Sopiva koulutustausta on esimerkiksi materiaali- tai muovitekniikan, LVI-tekniikan tai kone- ja tuotantotekniikan ins., DI tai vastaava.

Onhan sinulla:

Työkielinä ovat suomi, englanti ja saksa. Tehtävään kuuluu säännöllistä matkustamista ulkomailla. Työpaikka sijaitsee Lahden seudulla.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen viimeistään 15.6.2020 mennessä osoitteeseen sauli.eerola(at)muovipoli.fi. Lisätietoja 050 587 6161/Eerola.

Muovipoli Oy on muovialan asiantuntijayritys, joka on toiminut alalla jo yli 20 vuotta. Autamme asiakasyrityksiämme haastavien tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden toteuttamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa. Omistajiamme ovat muovialan yritykset, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot.